loading
Ons privacybeleid

Wie zijn wij?

Wij, Marco en Nathalie Jonk, beheren en onderhouden de website van www.texelicious.nl, dit is een chalet gevestigd op Chaletpark Bregkoog, Bosrandweg 197 te De Koog op Texel.
In dit privacybeleid wordt aangegeven hoe Texelicious omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen. U deelt uw persoonsgegevens met ons als bezoeker van ons chalet. Denk hierbij aan uw naam, uw adres, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Verwerken is een wettelijk begrip en het omvat elke handeling met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn: het vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verspreiden, doorzenden, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt Texelicious?

Texelicious gebruikt persoonsgegevens voor de aanvraag van een reservering, een factuur, mailverkeer en telefonisch contact.
Deze gegevens zijn bijvoorbeeld: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankrekeningnummer.

Wij kunnen ook gegevens vastleggen als u telefonisch contact heeft gezocht, via de website of social media.

Hoe krijg ik uw gegevens?

Texelicious kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van u, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, per mail, telefonisch of via social media.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Texelicious kan zijn reserveringen alleen goed uitvoeren als persoonsgegevens opvraagd en vastgelegd kunnen worden.
Dit is nodig om gerichte informatie te kunnen verstrekken, voor een aanvraag, maar ook voor het aangaan van een definitieve reservering en deze op de juiste manier in onze administratie te verwerken.

Van wie hebben wij persoonsgegevens?

Texelicious verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van het Chalet.

Hoe zorgt Texelicious voor persoonsgegevens?

Texelicious legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen het noodzakelijke. Wij nemen bovendien de benodigde maatregelen om te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Bewaartermijnen

Texelicious bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Het is wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De recensies/reacties die op de website of social media worden geplaatst, blijven staan voor een onbepaalde tijd.

Verstrekking gegevens aan derden

Het is nodig voor Texelicious om uw gegevens, na reservering te delen met de receptie van Chaletpark Bregkoog en Gemeente Texel.

Bent u geinteresSeerd?

Boek nu uw verblijf bij Chalet Texelicious!